Benshen.nl > Supervisie voor acupuncturisten

Supervisie voor acupuncturisten

Het is mogelijk om acupunctuurbehandeling bewust in te zetten om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zelf doe ik dit expliciet, dat wil zeggen dat mensen weten waaraan ze beginnen. Het is niet zinvol om dit zonder een degelijke opleiding te doen. Maar ook wanneer je 'gewoon' als acupuncturist werkt en mensen komen bij je omdat ze last hebben van klachten brengen mensen hun leefsituatie, hun geschiedenis en hun eigen manieren om daar mee om te gaan mee. In de opleiding tot acupuncturist wordt geen aandacht besteed aan de mogelijkheden om hier bewust om te gaan. Toch is dat zinvol. Sinds 2003 schrijf ik hierover op (de voorloper van) deze website en sinds 2007 bied ik cursussen aan over dit onderwerp. De supervisie die ik aanbied is bedoeld voor acupuncturisten die zich aangesproken voelen door de inhoud van deze website en/of de cursus(sen) die ze hebben gevolgd.

Supervisie: voor wie?

Supervisie is geschikt voor je als je:

begin van de pagina

Supervisie: hoe?

De supervisie vindt plaats in de vorm van gesprekken, waarin vaak meditatieve oefeningen een plek hebben. Daarnaast geef ik in deze gesprekken vaak suggesties voor in je eigen situatie (thuis of werk). Supervisie kan worden gecombineerd met acupunctuurbehandeling.

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is een 'intake'. Samen met jou kijk ik wat je vraag of vragen zijn. Samen kijken we of mijn werkwijze aansluit bij jouw vraag. Meestal is één keer voldoende om de vraag duidelijk te krijgen.

Serie gesprekken

Als je na dit eerste gesprek kiest voor supervisie is het zinvol om circa vijf afspraken te maken met ongeveer drie weken ertussen. Meestal heb je enkele maanden nodig om voeling te krijgen voor je eigen ontwikkeling als acupuncturist, en daarmee voor de ontwikkeling die je patiënten doormaken. Na deze vijf gesprekken kunnen we kijken op welke manier je verder wilt gaan met je eigen ontwikkeling.

Inhoud van de supervisie

In de vorm van (met name) gesprekken en meditatieve oefeningen besteden we aandacht aan jouw eigen ontwikkeling. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

Daarbij gaat het zeker in eerste instantie niet om het aanleren van methodes om je patiënten zo goed mogelijk te helpen. Je kunt mensen alleen zover helpen als je zelf bent gekomen in je (innerlijke) ontwikkeling, en jouw eigen ontwikkeling is dus het belangrijkste onderwerp van de supervisie. Om een indruk te krijgen van het soort vragen en ontwikkelingsstappen die daarbij belangrijk (kunnen) zijn kun je ook kijken op de pagina over helingsprocessen op www.de-kraanvogel.nl. (pagina opent in nieuw tabblad of venster)

begin van de pagina

Praktische zaken

Kosten

Supervisie kan plaatsvinden op werkdagen (m.u.v. donderdag). De kosten zijn gelijk aan de kosten van een consult acupunctuur in De Kraanvogel(zie hier voor het actuele tarief). Op de nota wordt 'supervisie' vermeld. Deze kosten zijn als bedrijfs- of beroepskosten op te voeren.

Combinatie supervisie en acupunctuurbehandeling

Het is mogelijk om naast het supervisietraject ook acupunctuurbehandeling te volgen. Daarvoor is het nodig om afzonderlijke afspraken te maken, evt. in aansluiting op de supervisieafspraak. Deze combinatie is vaak zinvol. Ook kan het zinvol zijn om eerst een tijd acupunctuurbehandeling te volgen, waardoor je voeling krijgt met een manier van acupunctuur uitoefenen waarin je eigen ervaring een belangrijke rol speelt. Als je merkt dat je hier zelf bewuster aandacht aan wilt geven kun je verder gaan met supervisie.
Naarmate je verder komt is het ook mogelijk om in één uur beide aspecten aandacht te geven.

Contact opnemen

Contact opnemen kan via het contactformulier op www.de-kraanvogel of op telefoon 030-2331875.

copyright © : Koos van Kooten, Utrecht, 2011
overname alleen na toestemming,
ongewijzigd en met bronvermelding, inclusief "link"!
over deze website

Praktijkadres: De Kraanvogel - Samuel van Houtenstraat 6, 3515 EA Utrecht
www.de-kraanvogel.nl/acupunctuur/

benshen.nl-logo copyright benshen.nl benshen.nl